Η εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
αντιπρόσωπος στην Κοζάνη του Πολυεθνικού Ομίλου εταιριών G4S,
Αναζητά να προσλάβει ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για φυλάξεις στις περιοχές: Αιανής, Καισαρειάς, Ρυμνίου, Κρανιδίωνν και Ελάτης.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια Εργασίας Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security).
• Άδεια οδήγησης και ικανότητα οδήγησης.

Αν ενδιαφέρεστε για άμεση πρόσληψη αποστείλατε το βιογραφικό, την άδεια εργασίας και την πιστοποίηση σας, στο email: sales@vnikolaou.gr υπόψιν κας Ελένης Ζυμάρα.