Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης υποβαθμίστηκε με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Παιδείας τον Ιούνιο. Οι φοιτητές του εν λόγω τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο τμήμα αφού αυτό δεν αντιστοιχίζεται πλέον με κανένα άλλο της χώρας. Όταν μέχρι πρότινος ήταν ισοδύναμο με τα ανάλογα τμήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.

Μπορεί οι αντιστοιχίες αυτές να μην αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών παρά μόνο τις μετεγγραφές, αλλά επηρεάζουν ιδιαίτερα τις επιλογές των φοιτητών. Για αυτό και φέτος είχαμε μόνο 35 εισακτέους στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών από τις προβλεπόμενες 150 θέσεις.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους που ένα από τα τρία δυνατά τμήματα της Πολυτεχνικής της Κοζάνης δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα με τα αντίστοιχα της χώρας μας. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε είναι και σε αυτήν την περίπτωση όπως και στην κατάργηση των έξι τμημάτων που ίδρυσε ο Γαβρόλγου ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν αντιδρά.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Περισσότεροι εισακτέοι από πέρυσι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 1.025 φοιτητές στην Κοζάνη

11 τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν κάτω από τα 10.000 μόρια-Το τμήμα Ψυχολογίας και τα τρία πολυτεχνικά της Κοζάνης συγκέντρωσαν τα περισσότερα μόρια

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έξι τμήματα που καταργούνται: Καμμιά ενέργεια από το 2019