Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων για την «Επέκταση – χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων», επειδή δεν λήφθηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ήτοι με δεκατέσσερις (14) θετικές ψήφους. Σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, από τα οποία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν δέκα πέντε (15) μέλη του συλλογικού οργάνου και εναπόμειναν επτά (7) μέλη, τα οποία και έλαβαν την εν λόγω απόφαση. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λήφθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων, όπως αναφέρει η απόφαση.

Ακυρώθηκε επίσης για τους ίδιους λόγους μια ακόμη απόφασης το Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων με θέμα: “Περί ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης με ιδιωτική”», και Περί παροχής εξουσιοδότησης για τη μεταφορά του ποσού της δωρεάς της Άννας Θεοφυλάκτου (στη μνήμη της Ζαχαριάδου Πολυξένης) από το Δήμο Σερβίων στο Δήμο Βελβεντού».

Αυτά μετά από ένα ακόμα τραγελαφικό δημοτικό συμβούλιο στα Σέρβια την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου με αχαρακτήριστες εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν και τη συνεδρίαση να συνεχίζεται για να λάβει αποφάσεις με επτά συμβούλους. Και τις αποφάσεις να ακυρώνονται.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Με επτά συμβούλους έμεινε το δημοτικό συμβούλιο Σερβίων – Νίκος Μπουκουβάλας: Είστε σαμποτέρ – Βασίλης Κωνσταντόπουλος: Τινάζετε στον αέρα το δημοτικό συμβούλιο