Μετά και την έντονη ανησυχία των κατοίκων της Κοζάνης για την εμφάνιση αγέλης λύκων, αλλά και μεμονωμένων σε κατοικημένες περιοχές της πόλης απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Μάρτιο του 2019 είχε εμφανιστεί μια ακόμα αγέλη μέσα στην πόλη της Φλώρινας, ενώ αυτές στις μέρες διαπίστωση εμφάνισης λύκων έγινε και σε στρατόπεδο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου, αναφέρει έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και εφιστά τη προσοχή του στρατιωτικού προσωπικού ώστε να απομακρύνονται έγκαιρα τυχόν απορρίμματα τροφών περιμετρικά του στρατοπέδου διότι αποτελούν πόλο έλξης για άγρια ζώα κατά την αναζήτηση τροφής.

Το φαινόμενο εμφάνισης λύκων στην Κοζάνη ξεκίνησε πέρυσι. Η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία για τα άγρια ζώα , το δασαρχείο Κοζάνης μας ενημέρωσε ότι μόνο αν κριθεί επικίνδυνος ο λύκος , μπορεί να συλλεχθεί. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει καταφύγιο για λύκους, ούτε μπορεί να πάνε στο ανάλογο του Αρκτούρου. Η Κτηνιατρική Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνιστά στους κατοίκους να μην αφήνουν τρόφιμα εκτός οικειών  για να μην βρίσκουν εύκολη λεία τα άγρια ζώα. Σαφώς και θεωρούν επικίνδυνους του λύκους ως άγρια ζώα με την ευθύνη να έχει το δασαρχείο.

Πάντως το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης κάνει γνωστό ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο υπηρεσιακής εισήγησης για τη δίωξη των λύκων ως επιβλαβές είδος εφόσον συνεχιστεί η παρουσία τους στη περιοχή .Βέβαια κατόπιν προσφυγής οικολογικών οργανώσεων στο ΣτΕ εκδίδεται η 641/93 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία διατάσσεται η αναστολή της ρυθμιστικής απόφασης ως προς την θήρα επιβλαβών ειδών, στα οποία ανήκε και ο λύκος. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός τους.

Η Ελλάδα έχει επικυρώσει με τον νόμο 1335/83 την Ευρωπαϊκή σύμβαση της Βέρνης η οποία περιλαμβάνει τον λύκο στο σχετικό πίνακα των αυστηρά προστατευόμενων ειδών. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή και φόνος του είδους, το εμπόριο του ζώου (νεκρού ή ζωντανού) ή τμημάτων αυτού και η υποβάθμιση ή καταστροφή τόπων αναπαραγωγής του είδους. Η σύμβαση υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή και διοικητικά μέτρα για την προστασία των βιοτόπων του είδους.

Ακολουθεί η κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτύπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας με το λύκο να θεωρείται ως απόλυτα προστατευόμενο είδος. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών και απαγορεύεται  κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών λαμβανομένων στη φύση.

Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να κατοικοεδρεύσουν οι λύκοι για να θεωρηθούν επιβλαβές είδος και να διωχτούν από την πόλη…

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Καθημερινές εμφανίσεις λύκων στο ξωκλήσι της Παναγίας στην Κοζάνη – Μπαίνουν και σε αυλές σπιτιών