Επαγγελματίας συγκολλητής α’ κατηγορίας για υλικά εν πίεση με πιστοποίηση ζητά εργασία. Τηλέφωνα 6949142159 και 6977610229.