Τι είναι το μοντέλο “Hub-and-Spoke” που προτείνεται και συμβάλλει στην «επιβίωση» μικρών νοσοκομείων

Πού χωροθετείται το νέο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στο δήμο Κοζάνης στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και αναβάθμισης των υγειονομικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας  προτείνεται  από την AscentiWay το μοντέλο “Hub-and-Spoke”,ενός Νοσοκομείου «Κέντρου-Κόμβου» και δορυφορικών Νοσοκομείων «Ακτίνας».

Το μοντέλο “Hub-and-Spoke” αποτελεί μια μέθοδο οργάνωσης της παροχής της φροντίδας με επίκεντρο τον προσδιορισμό:

  • Ενός Νοσοκομείου «Κέντρου-Κόμβου», το οποίο παρέχει τις  πιο ενιαίες ιατρικές υπηρεσίες, έχει την υψηλότερη επένδυση πόρων και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της πιο προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας,
  • Των δορυφορικών Νοσοκομείων «Ακτίνας» σε ακτίνες γύρω από το Νοσοκομείο «Κέντρο Κόμβο», τα οποία προσφέρουν πιο περιορισμένες υπηρεσίες που διανέμονται σε όλο το δίκτυο φροντίδας (σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο), ανάλογα με το μέγεθος τους και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν.

Το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης των νοσοκομείων έχει συμβάλλει στην «επιβίωση» μικρών νοσοκομείων σε επαρχιακές ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως αναφέρουν οι μελετητές, λαμβάνοντας τα οφέλη από την συνεργασία με το Νοσοκομείο «Κόμβο» και εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή τη συνέχεια των υπηρεσιών σε επαρχιακές και απομακρυσμένες περιοχές. Μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν, ο πληθυσμός αυτών των περιοχών διατήρησε την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο ενώ η ανάγκη για παροχή πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών καλύπτεται στα νοσοκομεία «Κόμβους».

Αυτή η αναδιοργάνωση αναμένεται να περιορίσει, τις λειτουργικές δαπάνες, κατά 35% περίπου, εξαιτίας των σημαντικών οικονομιών κλίμακας που θα αναπτυχθούν στο νέο νοσοκομείο αλλά και της παροχής υπηρεσιών υγείας μειωμένου κόστους από τις υφιστάμενες μονάδες.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο

Πρόκειται για μελέτη χαρτογράφησης της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας καθώς και της αντίστοιχης προσφοράς για  η λήψη υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης, προκειμένου να αναδειχθούν τυχόν κενά στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών υγείας. Απώτερος στόχος, είναι η μελέτη να αποτελέσει η βάση ενός τεκμηριωμένου ανασχεδιασμού  της νοσοκομειακής φροντίδας  στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναπτυχθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η μελέτη,  η ανάγκη ανασχεδιασμού του Υγειονομικού Χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας κρίνεται αναγκαία. Μέσα από αυτήν τη μελέτη σκοπιμότητας, προτείνονται:

  1. Δημιουργία νέας, υπερσύγχρονης υγειονομικής μονάδας τριτοβάθμιας περίθαλψης
  2. Μετατροπή των ήδη υφιστάμενων νοσοκομείων σε νοσοκομεία αναπροσαρμοσμένης δυναμικότητας με γενικές υπηρεσίες διάγνωσης και υγειονομικής περίθαλψης, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας & ένταξη εξειδικευμένων υπηρεσιών

Χωροθέτηση

Ο Δήμος Κοζάνης έχει προτείνει ως πιθανή επιλογή χωροθέτησης της νέας υπερσύγχρονης νοσηλευτικής μονάδας της Δυτικής Μακεδονίας την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των κόμβων Κοίλων (Εγνατία Οδό) και Δρεπάνου (παλαιά εθνική οδό Κοζάνης- Θεσσαλονίκης).

Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις (ενδεικτικά «αναφέρονται τα πρώην στρατόπεδα Ρωμανέλη και Λασσάνη, των οποίων οι εκτάσεις ανήκουν πλέον στον Δήμο) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της νέας νοσηλειπικής μονάδας.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Οι μελετητές του δήμου Κοζάνης για το νέο περιφερειακό νοσοκομείο και συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας: Υπάρχει σχέδιο για ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας

Η  AscentiWay, ο Δήμος Κοζάνης  και η μελέτη για ένα νέο νοσοκομείο πάνω στους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης

Ο Λάζαρος Μαλούτας για την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας υγειονομικής μονάδας στον κόμβο της Εγνατίας: .Εγώ είμαι δήμαρχος Κοζάνης και φροντίζω για τα συμφέροντα των δημοτών

Σε  μονάδες ημερήσιας νοσηλείας μετατρέπονται τα πέντε νοσοκομεία της Δ. Μακεδονίας-Με τους ήδη υπάρχοντες  γιατρούς και νοσηλευτές  η στελέχωση του νέου τριτοβάθμιου νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας