Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η με αριθμό 3/2023 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr στο μενού , νέα και στο τηλέφωνο 2461036484 εσωτερικό 7.