Ο αριθμός των φοιτητών σε κάθε τμήμα-966 στην Κοζάνη

Σχεδόν 1.000 φοιτητές περισσότεροι εισάγονται φέτος στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .Από τους 1.717 εισακτέους πέρυσι φτάνουμε φέτος τους 2.685, έχουμε δηλαδή 968 περισσότερους φοιτητές 4.177 εισακτέοι είχαν προβλεφθεί συνολικά για όλα τα τμήματα από το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε συνολικά άλλους 1.500.

Υπάρχουν όπως τμήματα που δεν προτιμήθηκαν όπως το Ορυκτών Πόρων με 23 φοιτητές από 90 και πλέον προβλεπόμενες θέσεις , , το Μαθηματικών με 54 φοιτητές από 97 και πλέον και το Γεωπονίας με 69 φοιτητές από 170 και πλέον. Αυτά τα τέσσερα είναι και τα πιο ολιγάριθμα τμήματα.

Και σε άλλα τμήματα βλέπουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των δοθέντων θέσεων και αυτών που καλύφθηκαν όπως στο Στατιστικής των Γρεβενών όπου από τις 260 θέσεις καλύφθηκαν οι 74 και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης όπου από τις 276 θέσεις καλύφθηκαν μόνο οι 93.

Το Τμήμα Πληροφορικής της Καστοριάς με 254 εισακτέους , το Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας με 226 , το Νηπιαγωγών Φλώρινας με 220 και το Μηχανικών Σχεδίασης προϊόντων με 202 είναι τα πιο πολυπληθή.

Στην Κοζάνη οι εισακτέοι είναι 570 στην Πολυτεχνική Σχολή και 396 στις Οικονομικές Επιστήμες , 966 στο σύνολο. Στην Φλώρινα 660, στην Καστοριά 620, στα Γρεβενά 167 και στην Πτολεμαΐδα 270.

Αναλυτικά:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών                                                          188

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών     54

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων                                                       23

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων              202

Τμήμα Χημικών Μηχανικών                                                                    103

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας                                 117

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών              161

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής                                    118

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών                                                        132

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                            93

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης                           74

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων                                    181

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών                                                     220

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης                                 226

Τμήμα Ψυχολογίας                                                                               145

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Μαιευτικής                                                                               168

Τμήμα Εργοθεραπείας                                                                        102

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής                                                                         254

Τμήμα Μαθηματικών                                                                           53

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας                                                                                 69

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Έντεκα από τα 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με διψήφιο αριθμό εισακτέων – Ποια είναι πλέον τα «πολυπληθή» τμήματα