Σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα “Υγιεινή”, “Προγραμματισμός Υπολογιστών”, “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και “Στοιχεία Μηχανών”.

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΥΓΙΕΙΝΗ” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ” πατήστε εδώ