ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Στο απροχώρητο έχει φτάσει τα τελευταία 24ωρα η ρύπανση στο ενεργειακό λεκανοπέδιο, με τους δείκτες ρύπανσης στο Κέντρο Περιβάλλοντος να έχουν χτυπήσει “κόκκινο”,ενώ με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ης Περιφέρειας, συστήνει η λήψη μέτρων προστασίας και μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, προστασίας του πληθυσμού και περιορισμού δραστηριοτήτων από τη ΔΕΗ στα ορυχεία .

Βασίλης Ευαγγελόπουλος

Σύμφωνα με τον πίνακα του εργαστηρίου μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΚΕΠΕ. στους σταθμούς μέτρησης σε Πτολεμαΐδα, Οικισμό και Ποντοκώμη ο δείκτης ρύπανσης είναι 10/10 , ενώ 8/10 δείχνει στον Σταθμό της ΔΕΗ στη Φλώρινα. Ωστόσο, πολύ υψηλές τιμές δίνουν, επίσης, οι σταθμοί μέτρησης σε Φιλώτα, Βεύη, Ανάργυρους , Πετρανά και Κοζάνη.
Σχεδόν σε κάθε σταθμό υπάρχουν υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από το όριο των 50 mg , ενώ όπως τόνισε μιλώντας στον “Π.Λ.” ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κέντρου Περιβάλλοντος Βασίλης Ευαγγελόπουλος, λόγω καιρικών συνθηκών γενικά και των θερμοκρασιών που επικρατούν και  επειδή υπάρχουν υψηλές εκπομπές στα ορυχεία, σημειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις σχεδόν σε κάθε σταθμό (Οικισμό, Φιλώτα, Ποντοκώμη και Πτολεμαΐδα). Μάλιστα, η συγκέντρωση στον Οικισμό έφτασε σε ωριαία τιμή σήμερα Τρίτη στα 214 mg. Πάνω από τα 100 mg ωριαία τιμή έδωσε και η Ποντοκώμη, ενώ υψηλά κυμαίνεται και η Πτολεμαΐδα.

Οι μέσες ημερήσιες τιμές που που ανακοινώθηκαν χθες από την Π.Ε. Κοζάνης

  Οικισμός Φλώρινα Ποντοκώμη Πτολεμαΐδα Ακρινή
  ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5
14/12 108 22 62 52 20 11 49   70 58
15/12 117 34 66 56 46 20 73   89 71
16/12 22 16 24 21 23 18 38   99 90
17/12 35 26 41 38 27 23 43   122 121
18/12 117 45 63 63 71 29 70   78 78

 

Όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της Δνσης Περιβάλλοντος:

Συστάσεις για λήψη μέτρων προστασίας του κοινού και μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων

” Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνο-ντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.70601/ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013, της υπ’ αρίθμ. οικ.66941/ΦΕΚ 1589 Β/6-6-2016 Απόφασης Περιφερειάρχη, τις μετρήσεις των σταθμών μέτρησης, τις επικρατούσες και προβλε-πόμενες μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή) που ευνοούν την συσσώρευση ρύ-πανσης από αιωρούμενα σωματίδια, συστήνει τα παρακάτω μέτρα :

Α. Για την προστασία του κοινού
Στο χωρικό επίπεδο των Δήμων Κοζάνης και ειδικότερα στους οικισμούς Ποντοκώμης και Ακρινής,  Εορδαίας και ειδικότερα στην πόλη της Πτολεμαΐδας και στον οικισμό της ΔΕΗ, Φλώρινας και ειδικότερα στην πόλη της Φλώρινας.

α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:
Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό:
Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περι-ορίσει τον χρόνο παραμονής σε αυτούς ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

γ. Μέτρα μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης:
•    Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομά-ζας με εξαίρεση την περίπτωση που είναι ο μοναδικός τρόπος θέρμανσης και σύσταση για χρήση ε-ναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.
•    Συστήνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18ο C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.
•    Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε ανοιχτούς χώρους.

Β. Για την μείωση εκπομπών στην ΔΕΗ Α.Ε.
Α) Για τους ΑΗΣ
1. Απαγόρευση εκκίνησης Μονάδων και ξεφυσημάτων σκόνης σε Μονάδες υπό συντήρηση.
2. Ενίσχυση διαβροχής στα συστήματα αποκομιδής τέφρας.
3. Περιοδική διακοπή λειτουργίας  των ταινιοδρόμων τέφρας.

Β) Για τα Ορυχεία
1. Ενίσχυση διαβροχής δρόμων διακίνησης εξορυσσόμενων  υλικών
2. Ενίσχυση διαβροχής μεταφερόμενων υλικών στις κεφαλές των ταινιοδρόμων τέφρας.
3. Περιοδική διακοπή λειτουργίας συστημάτων μεταφοράς τέφρας.
Επισημαίνουμε ότι πως οι υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24-ωρη βάση και εφόσον υπάρξει αξιόλογη μεταβολή και απαιτηθεί η κλι-μάκωση λήψης μέτρων, θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση.

  Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
                                                                      Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”

 

Β.Σ.