Ο Κώστας Κυτίδης , πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ μιλώντας στον Πρωινό Λόγο ανέφερε ότι “η βλάβη είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. Αναζητείται το μέγεθος του προβλήματος και δεν φαίνεται με τα δεδομένα της ώρας να αποκατασταθεί ως το βράδυ. Υπάρχει διαρροή στον κεντρικό αγωγό σε κεντρικούς σωλήνες πριν τις διακλαδώσεις της πόλης. Το μέρος εντοπίστηκε αλλά είναι μεγάλο”.

Ι.Π