1.273 αιτήσεις έγιναν αποδεχτές για τη «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»

Έγιναν αποδεχτές 70 αιτήσεων ένστασης πράξεων , οι αξιολογήθηκαν θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης της δράσης .

Δείτε τις 1.273 εγκεκριμένες αιτήσεις και τις 70 ενστάσεις που έγιναν αποδεχτές.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Σε λίγες μέρες η καταβολή της επιχορήγησης για το πρόγραμμα στήριξης μικρών επιχειρήσεων – 200 επιχειρήσεις από τις 1.554 μένουν εκτός