Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η δημιουργία περιβαλλοντικών συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών του πλανήτη, είναι πολύ σημαντική και ο θεσμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος μάς υπενθυμίζει την ανάγκη να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση, κάνοντας επιλογές προς έναν λιγότερο επιβαρυντικό για το περιβάλλον τρόπο ζωής.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προτρέπει σε μια πλανητική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά, καθώς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις τις οποίες βιώνουν εντονότερα τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού μιας χώρας.

Για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ η προτροπή αυτή θα πρέπει να αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, καλλιέργεια της κουλτούρας ανακύκλωσης αλλά και εφαρμογή της στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξή τους είναι αδύνατον να μας βρίσκουν πάντα σύμφωνους, ειδικά όταν αυτές οι πολιτικές σχετίζονται με το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας

Σαφέστατα και υπερασπιζόμαστε τη γη και το περιβάλλον αλλά πρωτίστως υπερασπιζόμαστε τις κοινωνίες, τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους.