Τι δεν είπαν οι μελετητές του νέου περιφερειακού νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας

Υπάρχει έλλειψη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ

Οι μελετητές για το νέο περιφερειακό νοσοκομείο στον κόμβο της Εγνατίας αναφέρθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο της Κοζάνης για την χαμηλή αναλογία ασθενών ανά ιατρό , αλλά στην μελέτη τους υπάρχουν και άλλα ευρήματα που δεν έγινε καν λόγος όπως η αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στην περιφέρεια και η έλλειψη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ.

Παρατηρείται, όπως αναφέρουν έλλειψη δημοσίων κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ καθώς αντιστοιχούν περίπου στο 2,5% του συνόλου των κλινών οξείας νοσηλείας των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συστήνεται μία αναλογία της τάξεως του 5%.

Κυριότερες αιτίες νοσηλείας
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υγειονομική περιφέρεια, ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει αυξημένη νοσηρότητα με 15.000 νοσηλευθέντες /100.000 πληθυσμού έναντι 13.900 νοσηλευθέντων /100.000 για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας το ίδιο έτος.

Οι κυριότερες αιτίες νοσηλείας είναι για παθήσεις του Κυκλοφορικού συστήματος, για Νεοπλάσματα, για νοσήματα του Πεπτικού Συστήματος, για παθήσεις του Αναπνευστικού για Τραυματισμούς/Δηλητηριάσεις και άλλες εξωγενείς αιτίες καθώς και παθήσεις του Ουροποιογεννητικού συστήματος.

Αποτυπώνονται στοιχεία από την πρόσφατη Εθνική Έρευνα Υγείας του 2019 σύμφωνα με αυτό αναφορές των ιδίων των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα τα οποία προσφέρουν μία εικόνα για τη νοσηρότητα των αντίστοιχων πληθυσμών.

Ιδιαιτέρως, αυξημένη είναι η αναλογία των εξελθόντων ασθενών στη Δυτική Μακεδονία λόγω παθήσεων του Μυοσκελετικού (43% υψηλότερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο της χώρας), του Κυκλοφορικού (24% υψηλότερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο της χώρας) λόγω Tραυματισμών , Δηλητηριάσεων (18% υψηλότερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο της χώρας) και τέλος λόγω Ψυχικών διαταραχών (15,5% υψηλότερη αναλογία σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Η αυξημένη αναλογία νοσηλευμένων λόγω τραυματισμών, δηλητηριάσεων και νεανικότερα εξωτερικών αιτιών σχετίζεται ενδεχόμενα με την αυξημένη διαχρονικά αναλογία των επαγγελματικών ατυχημάτων που καταγράφονται στην περιφέρεια ΔΜ

Θνησιμότητα
Προκύπτει, γενικά αυξημένη αναλογία θανάτων ανά 100.000 κατοίκους και ιδιαιτέρως μάλιστα για νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, ενώ αντιθέτως η αναλογία των θανάτων από παθήσεις του αναπνευστικού είναι μειωμένη κατά 50% για τους κατοίκους της περιφέρειας Δυικής Μακεδονίας σε σχέση με τo σύνολο της χώρας. Το τελευταίο εύρημα χαρακτηρίζεται ως μη αναμενόμενο αναλογιζόμενοι την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πτολεμαΐδα λόγω της λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού και των Ορυχείων της ΔΕΗ και ενδεχόμενα να σχετίζεται με την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης.

Προφανώς και η παρουσίαση ήταν επιλεκτική και διπλωματική αφού ακόμα και σε ερώτηση αν θα παραμείνουν τα πέντε νοσοκομεία δεν δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις για να έρθει πιο μαλακά το σχέδιο ενός νοσοκομείου «Κέντρου Κόμβου» και των δορυφορικών «ακτίνας».

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης σκοπιμότητας του δήμου Κοζάνης για ένα νέο περιφερειακό νοσοκομείο

 

Οι μελετητές του δήμου Κοζάνης για το νέο περιφερειακό νοσοκομείο και συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας: Υπάρχει σχέδιο για ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας

 

Σε  μονάδες ημερήσιας νοσηλείας μετατρέπονται τα πέντε νοσοκομεία της Δ. Μακεδονίας-Με τους ήδη υπάρχοντες  γιατρούς και νοσηλευτές  η στελέχωση του νέου τριτοβάθμιου νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας