Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας τα προσωρινά µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες ανακατασκευής τµήµατος καταστρώµατος υψηλής γέφυρας Σερβίων» Το έργο αφορά το κομμάτι των 300 μέτρων της προβολοδόμησης.

Το προτεινόμενο µέτρο ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας για τους δυο μήνες εργασιών είναι η «εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων» η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται εναλλάξ ανά κατεύθυνση, σύµφωνα και µε τη µελέτη εργοταξιακής σήµανσης .

Οι εργασίες οδοποιίας, ασφαλτικών, σήµανσης – ασφάλειας που θα κρατήσουν 55 μέρες θα γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και με την ολοκλήρωση τους θα ανοίγονται και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών στεγανοποίησης (5 μέρες)απαιτείται η παραµονή του µέτρου της εναλλάξ κυκλοφορίας και µετά το πέρας των εργασιών της ηµέρας καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Στο τέλος της κάθε εργάσιµης ηµέρας και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλην των εργασιών στεγανοποίησης, ο πάσης φύσεως εξοπλισµός θα αποµακρύνεται από την οδό ώστε αυτή να λειτουργήσει απρόσκοπτα τη νύχτα. Σε περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών στο πέρας της ηµέρας οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να παραµείνει στο οδόστρωµα κατά τη διάρκεια της νύχτας µόνο η κατάλληλα εγκεκριµένη για την περίπτωση αυτή σήµανση.

Ο εργολάβος έχει ήδη ενημερωθεί ,ενώ θα ακολουθήσει ο σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης που θα εγκριθεί από την Τροχαία. Από την επόμενη ε βδομάδα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες μπορεί να πάνε και λίγο αργότερα λόγω των βροχών που αναμένονται , αλλά και της αποκριάτικης περιόδου.

Ιωάννα Παπαδημητρίου