Φωτογραφίες από Ελένη Τσιμούλα από την ομάδα (Σέρβια οι ομορφιές της πόλης μας και της γύρω περιοχής)