Σε πρόσφατη ανάρτηση του, “κοκκορευεται”, όπως λέει και ο λαός μας, ότι κάνει το “μεγάλο” έργο των ασφαλτοστρωσεων στον κάμπο των Σερβίων, από το Πλατανορευμα ως τις Γουλες.
Ρίχνει δηλαδή τα χρήματα ενός προγράμματος που προορίζεται για τους δημότες όλου του δήμου, στον κάμπο των Σερβίων.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Κατηγορεί και “κάποιους” ότι είπαν ψέματα στους το πολίτες. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει το άσπρο μαύρο.

Η δική μας θέση είναι γνωστή από την αρχή, τότε που το δημοτικό συμβούλιο (και όχι ο δήμαρχος) αποφάσιζε για την ένταξη και την δανειοδότηση για την κατασκευή του έργου.
Από τα 14 χιλιόμ. των ασφαλτοστρωσεων τα μισά να πάνε στον κάμπο των Σερβίων και τα άλλα μισά να μοιραστούν αναλογικά και στις άλλες κοινότητες (Τριγωνικό, Πολυραχο, Προσήλιο με 6.000 στρέμματα, Λιβαδερό 6.000 στρεμ, Καμβούνια και στα χωριά βόρεια της λίμνης).

Η επίκληση του δημάρχου, ότι απαιτούνται ιδιαίτερα κριτήρια, όπως αναδασμοι, επιχειρήσεις στην περιοχή, είναι εντελώς υποκριτική αφού αναδασμοι υπάρχουν σε όλα τα χωριά που προανέφερα, όσο δε για τις επιχειρήσεις, ευτυχώς η περιοχή μας έχει ακόμα σε όλη την έκταση της, τις περισσότερες κτηνοτροφικές και γεωργικές επιχειρήσεις στον νομό.

Επομένως μη μας προκαλεί κιόλας ο δήμαρχος.

Με πλήρη επίγνωση της αδικίας που διαπράττει σε βάρος όλων σχεδόν των χωριών του δήμου, εκτελεί το έργο, παρά τις δικές μας σφοδρές αντιρρήσεις και τις διαμαρτυρίες των προέδρων όλων των κοινοτήτων που προανέφερα.

Όμως οι κάτοικοι των χωριών κατάλαβαν ποια είναι η στρατηγική του δημάρχου.

Ρίχνουμε τα χρήματα στο κέντρο, τα Σέρβια, για να εξυπηρετήσουμε τους ημετερους και τα χωριά ας σβήσουν.

Και θα του δώσουν την δέουσα απάντηση στις επόμενες εκλογές.

Μαύρο στον μαυρογιαλουρο.