Στην ημερίδα αιρετών με τίτλο «Ψηφιακή στρατηγική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα με ορόσημο το 2030» που διοργανώθηκε σήμερα με την ολοκλήρωση του 15ου OTS Forum στη Θεσσαλονίκη!

Οι νέες διοικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μια συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ελλάδα του 2030.

Στην εισήγησή μου παρουσίασα τον σχεδιασμό μας για τη Δυτική Μακεδονία ως μία “Έξυπνη” και Καινοτόμα Περιφέρεια στην παραγωγή και στη διοίκηση.

Στόχος μας από την 1η Ιανουαρίου ως νέα Περιφερειακή Αρχή, όπως και προεκλογικά είχαμε επισημάνει, η μετάβαση της Περιφέρειάς μας σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό σύστημα με θέσεις εργασίας βασισμένες στη γνώση, στην καινοτομία, με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ισότιμης και απρόσκοπτης προσβασιμότητας, με βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Δυτική Μακεδονία, ένας τόπος ευημερίας σε κίνηση!