Από τις 11 Μαρτίου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας-Ηπείρου κ. Βασίλης Μιχελάκης δεν υπογράφει τα  έγγραφα που αναρτώνται στη Διαύγεια. Υπογράφει αντ’ αυτού ο Νικόλαος Γρ. Παπαευθυμίου, Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, μετά από άδεια ή αναρρωτική…

Ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Ιωάννα Παπαδημητρίου