Μάθαμε ότι επισκέφτηκε το νομό μας ο πρόεδρος του δικού μας οργανισμού ΕΛΓΑ αλλά το μάθαμε κατόπιν εορτής.

Αναρωτιόμαστε αν δεν ήταν εκεί οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αγροτών για να συζητήσουν μαζί του ποιοί είναι αυτοί που θα εκφράσουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ποιος τα γνωρίζει καλύτερα από τους αγροτικούς συλλόγους;