1ο πρόγραμμα:

Ο οργανισμός νεολαίας “GO Alive” αναζητά 4 youth workers χωρίς ηλικιακό όριο για την ανταλλαγή νέων “Guided by nature” με σκοπό να αυξηθεί η ικανότητα των εργαζομένων για νέους, να τονώσουν την ένταξη και την ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων (συμπεριλαμβανομένων των νέων με προβλήματα ψυχικής υγείας), μέσω μεθόδων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στη φύση.

Στόχοι:

1. Βελτίωση του βαθμού κατανόησης των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των μειονεκτούντων νέων.

2. Αύξηση του βαθμού κατανόησης της χρήσης της φύσης ως περιβάλλοντος που διεγείρει τη μάθηση, συμμετοχή, ένταξη/σύνδεση και ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων.

3. Βελτιώστε τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες για τη χρήση αποτελεσματικών και βιώσιμων μεθόδων, δραστηριοτήτων και έννοιες που βασίζονται στη φύση για την ανάπτυξη των μειονεκτούντων νέων.

4. Αυξήστε τα προσωπικά και επαγγελματικά κίνητρα για εργασία με νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

5. Εφαρμογή επακόλουθων σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης με βάση τη φύση με μειονεκτούντες νέους στην εμπλεκόμενες χώρες.

Πότε; 23 Σεπτεμβρίου-01 Οκτωβρίου 2022

Πού; Gothenburg, Sweden

Ανοιχτές αιτήσεις έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, στις 23:59.

Συμπλήρωσε την αίτησή σου ΑΜΕΣΑ: https://forms.gle/4XWtBU5z9umGrwfV7

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής επιδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου “Guided by nature” , ενώ τα έξοδα μετακίνησης αποζημιώνονται έως το ποσό των 245,00€.

2ο πρόγραμμα:

Ο οργανισμός νεολαίας “GO Alive” αναζητά 3 άτομα χωρίς ηλικιακό όριο για το training course “Planting Change” στο Torri Superiore της Ιταλίας, στο οποίο γίνουν προσεγγίσεις για την εξάσκηση αναγεννητικών τρόπων ύπαρξης, ενώ θα ενδυναμωθούν οι νέοι προκειμένου να αναλάβουν ουσιαστική δράση με αναγεννητικό τρόπο.

Στόχοι του προγράμματος:

-να αναπτύξουν κοινή κατανόηση των τρεχουσών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, τον ρόλο της αναγεννητικής νεολαίας, εργασία και προσωπική ευθύνη·

-να βιώσουν ζωντανό παράδειγμα βιώσιμης κοινότητας και τον αντίκτυπο του εθελοντισμού.

-να διευρυνθούν πρακτικές καινοτομίες προσεγγίσεων και εργαλείων μη τυπικής εκπαίδευσης που βασίζονται στην αρχή της αναγέννησης και της οικοκεντρικής προσέγγισης·

-να σχεδιαστούν, προσαρμοστούν και αναπτυχθούν πρακτικές για συνεισφέρουσα αναγεννητική εργασία.

Πότε; 5-14 Οκτωβρίου 2022

Πού; Torri Superiore, Italy

Ανοιχτές αιτήσεις έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022.

Συμπλήρωσε την αίτησή σου ΑΜΕΣΑ: http://bit.do/plantingchange

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής επιδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου “Planting Change”, ενώ τα έξοδα μετακίνησης αποζημιώνονται έως το ποσό των 275,00€.

3ο πρόγραμμα:

Ο οργανισμός νεολαίας “GO Alive” αναζητά 2 άτομα, 20-29 ετών, και 1 group leader (+18) χωρίς ηλικιακό όριο για την ανταλλαγή νέων “Dance – hidden language of culture” με θέμα τον χορό ως μια κρυφή γλώσσα πολιτισμού.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης σε 10 μέρες μέσα από έρευνες. Θα ανταλλάξουν την τοπική κουλτούρα των λαϊκών χορών για να εξερευνήσουν τη διαφορά μεταξύ τους.

Στόχοι:

-συζητήσεις για την παγκοσμιοποίηση, να πάρετε μια γνώμη για αυτό το θέμα (είναι καλό ή κακό)

-να γίνει μια ιστορική έρευνα για τους λαϊκούς χορούς σε κάθε χώρα που συμμετέχει

-έρευνα και κοινωνική δεξαμενή νέων σχετικά με τις πολιτιστικές ρίζες.

-σύγκριση διαφορετικών πολιτισμών.

-γνώση σχετικά με τον λαϊκό χορό στην πράξη.

-δημιουργία μιας παράσταση για την τοπική νεολαία που εμπνέει.

-γνώση για το πώς να αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες, παραδόσεις με διαφάνεια και προθυμία.

-κατανόηση και σεβασμός για το πώς οι ιδέες και το νόημα εκφράζονται δημιουργικά και προωθούνται σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της τέχνης του χορού.

Πότε; 16-25 Αυγούστου 2022

Πού; Chisinau, Moldova

Απαραίτητο το διαβατήριο!

Συμπλήρωσε την αίτησή σου ΑΜΕΣΑ: https://forms.gle/fSPzPCd7d57csJV19

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής επιδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου “Dance – hidden language of culture”, ενώ τα έξοδα μετακίνησης αποζημιώνονται έως το ποσό των 275,00€.