“Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους, όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών”

1. Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σε ένα σχολείο;
Κάνοντας μια αναφορά στην ασφάλεια των σχολείων, θα πρέπει πρώτα να δώσουμε τον ορισμό της ασφάλειας και έπειτα τον ορισμό του κινδύνου. Ως ασφάλεια χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνος είναι το αρνητικό ενδεχόμενο, η πιθανότητα να συμβεί το μη επιθυμητό. Οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν σε ένα σχολείο είναι πολλοί και χρήζουν παρακολούθησης, όπως βανδαλισμοί, βιασμοί, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμοί, εμπρησμοί, κλοπές, ξυλοδαρμοί, bullying, παιδοφιλία, παιδική πορνογραφία.

2. Με ποιον τρόπο εμπλέκεται η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Security Group στην ασφάλεια των σχολείων;
Το σχολείο χωρίζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο σχολικό περιβάλλον. Στο σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι εξωγενείς παράγοντες που αποσκοπούν στο κέρδος, όπως κυλικείο κλπ. Η εταιρεία έρχεται να αναλάβει δράση στις κτιριακές εγκαταστάσεις, με τον συνδυασμό ανθρώπου και εξοπλισμού. Αφού γίνει η διερεύνηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων του σχολείου, προκύπτει ο απαιτούμενος σχεδιασμός αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και ο προσδιορισμός τρόπων εξάλειψης ή μετριασμού των αδυναμιών. Η δική μας πρόταση στην κατάρτιση σχεδίου ασφαλείας εστιάζει στην πρόληψη και στην εκπαίδευση και περιορίζει την επέμβαση της αστυνομίας στα απολύτως απαραίτητα.

3. Ποιο είναι το προφίλ του σχολικού φύλακα;
Οι σχολικοί φύλακες πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση και γνώσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων, προσαρμοσμένες στο περιβάλλον του σχολείου. Το προφίλ του δεν πρέπει να σχετίζεται με τον άνθρωπο που φυλάει μια τράπεζα. Πρέπει να είναι περισσότερο ο άνθρωπος που θα προλαμβάνει τα προβλήματα, παρά αυτός που θα αστυνομεύει τους νέους και ταυτόχρονα να είναι ανασταλτικός παράγων για τις περιπτώσεις παράνομων πράξεων το βράδυ μετά τη λειτουργία των σχολείων.

4. Γιατί δεν επιτρέπεται να έχουμε κάμερες στα σχολεία;
Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους, όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών.

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την ύπαρξη καμερών στα σχολεία;
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Εκτός αυτού, οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι μαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται. Τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες πρέπει να διαγράφονται κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα και η διαχείριση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η λειτουργία του συστήματος προτείνεται να πραγματοποιείται κατ’ αρχήν δοκιμαστικά, αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ιδιωτική ζωή των μαθητών. Στην συνέχεια, η λειτουργία του συστήματος πρέπει να αξιολογείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, οι μαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόμενοι στο σχολείο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.