• Βασικές γνώσεις Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.
• Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακός.
• Υπεύθυνος, οργανωτικός.
• Εργασία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο email: info@funnybunny.gr