Νέα άφιξη Ιταλικής Πολυεθνικής αλυσίδας ενδυμάτων Calliope στον πεζόδρομο Κοζάνης, συγκεκριμένα, στην οδό Ειρήνης 1. Το κατάστημα θα διαθέτει είδη ρουχισμού για γυναίκες, άνδρες και παιδιά.