Εγκρίθηκε από της ΔΕΥΑΚ  η υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο  διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων Κοζάνης -Πτολεμαΐδας -Αμυνταίου  » στην δημοσιευθείσα πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021-2024. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.000.000 € καθαρής αξίας.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο  Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας   η τροφοδότηση με θερμική ενέργεια του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης προβλέπεται να γίνεται από σημείο λήψης στο γήπεδο του ΑΗΣ Καρδιάς, όπου θα εγκατασταθούν μονάδες παραγωγής θερμότητας κατάλληλης θερμικής ισχύος.

Το χρονοδιάγραμμα της ανωτέρω  πράξης εκτιμάται υπό κανονικές συνθήκες σε 30 ημερολογιακούς μήνες

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον αγωγό μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάνσεων