Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε την υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο «Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ για 3 άτομα :2 τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ και 1 βοηθός τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ.