Η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση ποσού 29.000 € περίπου για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΖΑΒΟΡΔΑΣ».

Όπως αναφέρει η απόφαση είναι σημαντική η δυνατότητα παρουσίασης της ιστορίας της μονής μέσα από ένα θρησκευτικό ντοκιμαντέρ αφηγηματικού χαρακτήρα, προκειμένου να είναι εφικτή η διάδοσή της σε περισσότερο κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η διάδοση της ιστορίας της μονής, θέτοντας πιο γερά θεμέλια για τη ορθόδοξη πίστη και καθίσταται εφικτότερη η προσέλκυση μεγαλύτερης μερίδας πιστών.

Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή, γεγονός με πολλαπλά οφέλη τόσο στην εξωστρέφεια και τη φήμη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και κατ’ επέκταση της Περιφέρειάς μας όσο και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.