Μαρκούση Χρυσούλα: Ο Δήμαρχος Δήμου Βοιου εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό του ως cesar (η εταιρεία που έχει την άδεια για το υδροηλεκτρικό λέγεται hydrocesar), χωρίς να είναι σε γνώση των μελών του δημοτικού συμβουλίου η διαδικασία υλοποίησης αδειοδοτημένου από την ΡΑΕ υδροηλεκτρικου σταθμού στο Σισάνι, με έκπληξη, φωτογραφίζεται στην πλατεία του Σισανίου με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, παρουσία και του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Σισανιου. Ο δήμος δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, ούτε επιχείρηση. Η λειτουργία του δήμου και του δημοτικού συμβουλίου και των αρμοδιοτήτων του δημάρχου διέπονται από κανόνες. Πουθενά σε όλη την χώρα δήμαρχος δεν διαπραγματεύεται την κατασκευή έργων ΑΠΕ χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Ποιος είναι ο λόγος παρουσιας του δημάρχου εκει όταν δεν εκπροσωπει τον Δήμο αφού δεν έχει την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου; Ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και όχι τα δικά του θέλω.