Απαραίτητα Προσόντα

-Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
-Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
-Η ενεργός διάθεση για δουλειά

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: front.meshs.ekp@gmail.com