Το φροντιστήριο Αγγλικών Play and Learn αναζητά :
1) καθηγητές/καθηγήτριες Αγγλικών με ενεργή άδεια διδασκαλίας
2) νηπιαγωγό / παιδαγωγό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ενδεικτικά Προσόντα :

1) καλή/άριστη Αγγλική προφορά
2) προϋπηρεσία

Αποστολή Βιογραφικών : rosemarybabou@yahoo.gr

Πηγή: fb: Play & learn