Ορίστηκαν με απόφαση δημάρχου  Κοζάνης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ. Σιδηράς Αναστάσιος του Ισαάκ (Ενότητα για το Δήμο Κοζάνης) και κ. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος του Γεωργίου (Κοζάνη Μπροστά) ως άμισθοι Εντεταλμένοι  Σύμβουλοι για το χρονικό διάστημα από 14/01/2022 έως 14/01/2023 μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  1. Στον κ. Σιδηρά Αναστάσιο του Ισαάκ, μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες εποπτείας και συντονισμού θεμάτων που αφορούν :

-την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (προληπτική ιατρική)

-την εκπόνηση κι εφαρμογή προγράμματος Πρώτων Βοηθειών

-τη στήριξη κι εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων του Δήμου

-συντονισμό προγράμματος Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ (Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας)

-τον εθελοντισμό

– την υγειονομική (και συνταγογράφηση) κάλυψη των ΚΑΠΗ του Δήμου και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

-την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο του ΕΔΔΥΠΠΥ

– την ίδρυση δημοτικών ιατρείων

-τη δημόσια υγεία

2.Στον κ. Τζουμερκιώτη Γρηγόριο του Γεωργίου, μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και την υπογραφή όλων των

εγγράφων που είναι συναφή με αυτές.