Στο έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο της Παρασκευής για το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης ζήτησε να παρθεί απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για το μείζον θέμα του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης. Ο κ. Στέργιος Κιάνας, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης δίκαιης μετάβασης ανέφερε ότι στις 2 Δεκεμβρίου τέθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο ως απαράβατος όρος η ενσωμάτωση και των δεκαπέντε διεκδικήσεων της Περιφέρειας στοmaster plan, κάτι που δεν συνέβη. Στις 7 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε το σχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο και στις 9 Δεκεμβρίου συζητήθηκε σε αρμόδια επιτροπή. Από το σύνολο των ομιλητών της επιτροπής έγινε αναφορά στο σύνολο των διεκδικήσεων και αυτό ικανοποίησε , αλλά στο επικαιροποιημένο σχέδιο έγινε αναφορά σε κάποιες μόνο διεκδικήσεις χωρίς να αναλυθούν .Και κυρίως χωρίς να λύνουν το λίγο χρόνο που έχουμε για την υλοποίηση του σχεδίου και το θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας και της διατήρησης του ΑΕΠ . «Στο 40σέλιδο δεν αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό οι διεκδικήσεις, γίνεται μόνο εκτενής αναφορά στις τηλεθερμάνσεις και στις υποδομές χωρίς εξειδίκευση αυτών , δεν εξειδικεύεται το κομμάτι του Πράσινου Τέλους, απορρίπτει την λογική του μειωμένου τιμολόγιο ως ανταγωνιστική διαδικασία» .

Ο κ. Κιάνας εισηγήθηκε περί της απόφαση της μη αποδοχής του σχεδίου δίκαιης μετάβασης μένοντας στην αρχική θέση για ενσωμάτωση και των 15 διεκδικήσεων. «Το Περιφερειακό συμβούλιο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα»

Ο κ. Θόδωρος Καρυπίδης χαιρέτησε την εισήγηση για καταψήφιση του master plan με έναν νέο οδικό χάρτη. «Να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ενότητας» σημείωσε. .Ο κ. Κασαπίδης τόνισε ότι ήδη έχει προωθηθεί το προηγούμενο ψήφισμα σε όλα τα κόμματα και αυτό θα γίνει και σήμερα .»Κάλλιο αργά παρά ποτέ» τόνισε και η κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου για την απόρριψη του σχεδίου μιλώντας για τις κόκκινες γραμμές που πρέπει να μπουν. «Καλή συνεργασία για το καλύτερο για τον τόπο»

Οι 15 διεκδικήσεις

-Να χαρακτηριστεί το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης ως μια στρατηγική επένδυση

– Να ενσωματωθούν οι μεγάλες υποδομές της Περιφέρειας στον εθνικό σχεδιασμό και να υλοποιηθούν με άλλους πόρους και όχι αυτούς της δίκαιης μετάβασης.

– Ο σχεδιασμός δίκαιης μετάβασης να αφορά στο σύνολο της ΠΔΜ, με έμφαση στις πληττόμενες περιοχές, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ισόρροπη ανάπτυξή της.

– Να οριστεί πράσινο τέλος στις ΑΠΕ, ως αντιστάθμισμα του λιγνιτικού πόρου.

– Να βρεθεί βιώσιμη λύση για την λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της βιώσιμης ανάπτυξης.

– Η διασφάλιση της λειτουργίας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 και μετά το 2028, αλλά και η παράταση λειτουργίας των ΑΗΣ Μελίτης και Αγίου Δημητρίου μέχρι να αντισταθμιστούν το χαμένο ΑΕΠ και οι χαμένες θέσεις εργασίας της περιοχής.

– Να ισχύσει χαμηλό ενεργειακό τιμολόγιο για όλες τις επιχειρήσεις νέες και καινούργιες

– Να επιλεγεί κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή της ΠΔΜ, δημιουργώντας ένα παρατηρητήριο για την μετάβαση

– Να προβλεφθεί η προώθηση πράσινων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της περιοχής

-Να ξεκαθαρίσει από την πλευρά της η ΔΕΗ, το επιχειρηματικό της πλάνο για την περιοχή μας, , ειδικά γύρω από τα εδάφη που καταλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις που δεσμεύει.

-Να τροποποιηθούν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αποκατάστασης των εδαφών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντληθούν πόροι από το ταμείο δίκαιης μετάβασης και φυσικά δεν θα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των εδαφών που θα προορίζονται για χρήση από τη ΔΕΗ.

-Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

-Να προβλεφθεί η αξιοποίηση του λιγνίτη και σε άλλες χρήσεις

-Να διευρυνθεί η ρήτρα της δίκαιης μετάβασης στο σύνολο της περιφέρειας

-Να ενεργοποιηθεί άμεσα το μεταβατικό πρόγραμμα, με δράσεις οι οποίες θα στηρίζουν και θα επιδοτούν την εργασία και όχι την ανεργία όπως ένα ειδικό πρόγραμμα σε κτήρια του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα για να εκκινήσει άμεσα η οικονομία της περιοχής, με στόχο να καταστεί η περιφέρειά μας, η πρώτη πράσινη περιφέρεια της Ελλάδας που είναι η πιο ψυχρή της χώρας .

-Να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις στο ΣΔΑΜ

Ιωάννα Παπαδημητρίου