Ο κ. Ανδρέας Παπαζαχαρίας, νέος περιφερειακός διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας και πρώην διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και δημιουργός της μίλησε στο Λύσανδρο Ρήγα και το ραδιοΛόγος για την ορκωμοσία των πρώτων 89 αποφοίτων παρουσία του αρχηγού της πυρoσβεστικής και της πολιτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του prlogos η ορκωμοσία θα γίνει στις 20 ή 21 Φεβρουαρίου, με την πιθανή παρουσία της Υπουργού Προστασίας του πολίτη κας Όλγας Γεροβασίλη και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος.

Ο κ. Παπαζαχαρίας μίλησε για την υπερπροσπάθεια πριν 2, 5 χρόνια να ετοιμαστεί μια σχολή στρατιωτικού τύπου με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση της πρώτης αποφοίτησης των 89 πρώτων εισακτέων. Η τελετή αποφοίτησης θα γίνει τις επόμενες μέρες και η εκπροσώπηση τόσο της φυσικής, όσο και της πολιτικής ηγεσίας θα είναι σε υψηλό επίπεδο» ανέφερε. Ιδιαίτερος λόγος έγινε για την εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική των δοκίμων. « Τα καλοκαίρια οι σπουδαστές δεν έχουν διακοπές, τους δύο από τους τρεις μήνες κάνουν πρακτικές και στο τελευταίο εξάμηνο πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες της Αττικής. Θεωρούμε ότι έχουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους πυροσβέστες που έχει το πυροσβεστικό σώμα».

ΟΙ 89 αποφοιτήσαντες θα ονομάζονται πυροσβέστες και μπορούν να φτάσουν στο βαθμό του πυρονόμου ή ανθυπασπιστή, όπως λέγονται στο στρατό. Αμέσως μετά την ορκωμοσία θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα την ημέρα της ορκωμοσίας θα παραλάβουν τα φύλλα πορείας τους. Έχουν και ανακριτικά καθήκοντα, είναι δηλαδή και ανακριτικοί υπάλληλοι πέρα από τα επιχειρησιακά καθήκοντα ,έχοντας εκπαίδευση σε νομικά αντικείμενα, οπότε έχουν καλύτερη εξέλιξη.

«Με την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών έκλεισε ένας κύκλος από δυσλειτουργίες και αστοχίες» είπε ο κ. Παπαζαχαρίας λέγοντας ότι η σχολή μπορεί πια να ανοίξει τα φτερά της χωρίς να τίθεται θέμα εύρυθμης λειτουργίας της. Η σχολή ανανεώνεται κάθε χρόνο μέσα από τις πανελλαδικές, υπάρχει μια αύξουσα πορεία των εισακτέων, 93 στην αρχή, 98 και κατόπιν 104. «Το πυροσβεστικό σώμα έχει επενδύσει σε αυτή την σχολή με οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, η οποία την έχει αγκαλιάσει παρά την δυσπιστία και έχει καταλάβει ότι μόνο οφέλη μπορεί να έχει. Η σχολή αυτή είναι το κόσμημα του πυροσβεστικού σώματος» ολοκλήρωσε.

Ιωάννα Παπαδημητρίου