Η Ελπίδα Γρηγοριάδου τ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό μετακινείται από τη θέση της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων στη θέση της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνιών της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.

Η Γεωργία Ζεμπιλιάδου, του κλάδου ΠΕ Χημικών, με Α΄ βαθμό, μετακινείται από τη θέση της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας στη θέση της Αν. Προϊσταμένης του τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.

Η Φιλημέγκα Κωνσταντία του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, μετακινείται από τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής, στη θέση της Προϊσταμένης του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πίτσης Δημήτριος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, μετακινείται από τη θέση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας στη θέση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.