Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, κατάθεση προτάσεων και προγραμματισμός ενεργειών το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης για θέματα Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού με τη συμμετοχή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Ραφαηλίδη, του Εκτελεστικού Γραμματέα Γιώργου Τζίτζικα, τα στελέχη των αρμόδιων διευθύνσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Από την Περιφερειακή Αρχή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τις νέες και εξελισσόμενες ανάγκες των πολιτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Προτεραιότητα αποτελεί η ψηφιακή αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η σημαντική αύξηση σε σχέση με τον αριθμό που παρέχονται σήμερα, η απλούστευση των διαδικασιών όπως επίσης η ένταξη υπηρεσιών στο gov.gr και η συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Αντίστοιχα σχεδιάζονται δράσεις και η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού αφενός δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις εξυπηρέτησης των πολιτών, αφετέρου αποτυπώνονται και οικονομικά οφέλη στο πεδίο της εξοικονόμησης πόρων.