“Διεκδικούμε τη δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου σε Δημόσια Δομή στην Δυτική Μακεδονία”

Η απουσία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στην περιοχή επιβάλλει την διακομιδή των περιστατικών στα κοντινότερα αιμοδυναμικά εργαστήρια εκθέτοντας αρχικά τους ασθενείς στον κίνδυνο της μετακίνησης, ειδικότερα δε, για τους ασταθείς ασθενείς, οι οποίοι χρήζουν περισσότερο όλων μετακίνηση, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασης τους είναι ανασταλτικός παράγοντας για διακομιδή. Αλλά και οι σταθερότεροι ασθενείς υποβάλλονται στην ταλαιπωρία της μεταφοράς, στην καθυστέρηση της αντιμετώπισης και φυσικά αυξάνεται το κόστος που επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας τόσο με αυτή καθ’ εαυτή την διακομιδή όσο και με την ανάγκη δέσμευσης μονάδων ΕΚΑΒ και ιατρικού προσωπικού για συνοδεία. Επίσης θα βοηθούσε την αποσυμφόρηση των κεντρικών νοσοκομείων τα οποία γίνονται αποδέκτες περιστατικών από όλη την Βόρεια Ελλάδα με ότι συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η παρουσία αιμοδυναμικού εργαστηρίου στην περιοχή σε απόσταση που θα καθιστούσε την είσοδο στο εργαστήριο σε χρόνο λιγότερο των 120 λεπτών θα άλλαζε ολοκληρωτικά την στρατηγική αντιμετώπισης των παθολογιών αυτών καθώς και φυσικά το βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα προς όφελος των ασθενών.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου κρίνεται αναγκαία και σημαντική για εμάς τους Δυτικομακεδόνες , καθώς συμβάλλει:
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Στην άμεση πρόσβαση των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας σε εξειδικευμένες, υψηλής σπουδαιότητας υπηρεσίες υγείας.
• Στη μείωση της ταλαιπωρίας και την εξάλειψη της οικονομικής επιβάρυνσης λόγω μετακίνησης των ασθενών.
• Στη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς στον πληθυσμό της περιοχής.