ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΣΤΕΚΙ, ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2022, ΩΡΑ 8 μμ
Πρεμιέρα της Χειμερινής Σαιζόν
Μαζώξαστι!
Μι ν ώρα σας!