Σε σύνολο 133 αντιπροσώπων στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης προσήλθαν 131. Οι ψήφοι και οι έδρες έχουν ως εξής:

– ΔΑΚΕ 74 ψήφοι – 9 έδρες

– Συνεργασία για το Εργατικό Κέντρο 35 ψήφοι – 4 έδρες

– Ταξική Ενότητα 19 ψήφοι – 2 έδρες

– Ταξική Συσπείρωση – 3 ψήφοι

Ιωάννα Παπαδημητρίου