Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων στα οποία έχει ενταχθεί.

Τα απαραίτητα προσόντα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα θέσης Συνολικός αριθμός θέσεων Απαραίτητα προσόντα
Υπεύθυνος Σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Κοζάνη

 

1

·         Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

·         Μεταπτυχιακό τίτλο

·         Εμπειρία (τουλάχιστον 5 έτη) στον σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

·         Άριστη γνώση Αγγλικών

·         Άριστη γνώση Η/Υ

Η πρόσληψη του παραπάνω ατόμου θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@kekorama.gr έως τις 20/12/2021. Για Πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2461040033, κα. Λάλου Εμμανουέλλα, κα. Κατωτικίδου Τάνια, στις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.