Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4620/τ. Β ́/13-12-2019)  με τίτλο:  «Λογιστική και Ελεγκτική»  «MSc in Accounling and Audiling»  για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mle.uowm