Το Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης «Καλλιτεχνικός Διευθυντής», με τριετούς θητείας διάρκεια, όσο και την αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διενέργεια προκήρυξης για την κάλυψη της χηρεύουσας, πλέον, θέσης «Καλλιτεχνικός Διευθυντής», σύμφωνα με τις επιταγές και τις προϋποθέσεις που ορίζονται τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το υπουργείο Πολιτισμού.

Ήδη είχε αποδεχτεί την εισήγηση του προέδρου κ. Μάστορα, για ανάκληση του αιτήματος που υποβλήθηκε από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης προς το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά στην ανανέωση της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή από 1-1-2024 έως 31-12-2024, όπως αυτό υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Αύγουστο του 2023.Η ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι μετά από σχετική, επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της θητείας, καθώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στον οικείο κανονισμό. Για να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς καθόλου καθυστέρηση, διαδικασία προκήρυξης της θέσης και κάλυψη αυτής με θητεία διάρκειας τριών (3) χρόνων, απαιτείται ανάκληση του σχετικού αιτήματος .