Από τη μονάδα 4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου θερμαίνεται η Κοζάνη τις πρώτες μέρες προθέρμανσης της τηλεθέρμανσης της πόλης, μιας και η μονάδα 3 βρίσκεται σε συντήρηση. Λειτουργούν τρεις μονάδες στο σταθμό με τη μονάδα 3 να μπαίνει στο σύστημα γύρω στις 13 του μήνα. Η ΔΕΥΑΚ πάντως έχει ανακοινώσει επίσημη έναρξη το Σάββατο 9 Οκτωβρίου και δεν φαίνεται να θερμαίνεται με μια μονάδα όλη η πόλη και ειδικά η περιοχή του Ξενία, τα Ηπειρώτικα και η Αγία Παρασκευή. Αναμονή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που είναι και η συνήθης ημερομηνία έναρξης της κανονικής τροφοδοσίας.

Ι.Π.