Πάγια αρχή της Ομοσπονδίας μας είναι να αγωνιζόμαστε για την Εξάλειψη της αναδρομικότητας στις νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την Ενεργειακή Αγορά.

Ο Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας το ξεκαθάρισε μάλιστα μόλις χθες κατά την τοποθέτηση του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, στο πλαίσιο της Δημόσιας Συζήτησης για το νέο Ενεργειακό Νομοσχέδιο.
Αναγνωρίζουμε απολύτως το δικαίωμα κάθε Κυβέρνησης να νομοθετεί με βάση τις Γενικές Πολιτικές της, που βεβαίως και είναι λογικό να διαφέρουν από τις Πολιτικές των προηγούμενων Κυβερνήσεων.

Έτσι τα καθεστώτα ενίσχυσης, οι Προτεραιότητες και τα όποια αδειοδοτικά πλαίσια είναι απολύτως λογικό και αποδεκτό να αλλάζουν. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση αποδεκτό, οι αλλαγές να έχουν αναδρομική ισχύ καταλύοντας κάθε έννοια κράτους δικαίου και συνταγματικότητας.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι 8 μεγάλες εταιρίες του κλάδου ζητούν αναδρομική εφαρμογή περιβαλλοντικών διατάξεων . Δεν ήταν οι ίδιες αυτές εταιρίες οι οποίες διαμαρτύρονταν για την αναδρομικότητα της έκτακτης εισφοράς του Ν.4759 του κ. Χατζηδάκη;

Η θέση μας είναι σταθερή και συνεπής. Καμία αναδρομικότητα σε καμία απόφαση είτε είναι θετική προς τα συμφέροντα μας είτε αρνητική. Είναι θέμα αρχής και αυτονόητη προϋπόθεση για να λειτουργεί ομαλά ένας
κλάδος.

Είναι απαράδεκτο θεσμικοί Φορείς και μεγάλες Εταιρείες να ζητούν Δημοσίως και απροκάλυπτα από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε Αναδρομική Εφαρμογή Νόμου λέγοντας συγκεκριμένα:

«Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αφορά αναδρομικά και τις υφιστάμενες εκκρεμείς αιτήσεις προς τον Διαχειριστή, οι οποίες θα πρέπει να λογιστούν ως ανενεργές και οι υπόχρεοι θα πρέπει να επανυποβάλουν πλήρη αίτηση μαζί με το απαιτούμενο περιβαλλοντικό παραστατικό». Θεωρούμε αυτονόητο ότι σε καμία Περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή μία τέτοια πρόταση από το υπουργείο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΗΕΦ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ