Οι παρακάτω πράξεις μεταφέρονται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 στο Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2021-2027

-«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

-«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5075966»

– «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πεντάβρυσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» με κωδικό ΟΠΣ «5052246»

– «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ «5070133»

– «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID 19 ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»