Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς συνεχίζονται.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που εκτελέστηκαν από 01 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου αφορούσαν :

 Άρση καταπτώσεων στον δρόμο από Νεστόριο προς Πεύκο :

Άρση καταπτώσεων και μόρφωση τάφρων στον δρόμο από Νεστόριο προς Κοτύλη :

Κοπή χόρτων προς Νεστόριο :

Καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά και βλάστηση στον δρόμο προς Κλεισούρα