Παρουσιάστηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Κοζάνης. Εκπρόσωπος εταιρίας ανέφερε ότι άνω των 5, 5 εκ θα στοιχίσει η αντικατάσταση των 16.025 λαμπτήρων του Δήμου Κοζάνης με led χωρίς να περιλαμβάνεται το ΦΠΑ και οι εκπτώσεις . 7,1εκ κιλοβατώρες είναι η τωρινή κατανάλωση και πέφτει στις 2,1 εκ τ κιλοβατώρες με τα led, υπάρχει δηλαδή εξοικονόμηση 72%.

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες χρηματοδότησης:

1.Η πρώτη από ιδίους πόρους που δεν προτείνεται

2.Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης με μόχλευση πόρων από ιδιώτη .Ο ιδιώτης καταβάλει το συνολικό κόστος επένδυσης , αναλαμβάνει το σύνολο της 12ετούς συντήρησης χωρίς να βάλει ο δήμος χρήματα και ρίσκο. Θα υπάρχει όφελος από αυτό που θα πλήρωνε ο δήμος, αλλά και πόροι από τη μειωμένη συντήρηση.

3.Καθεστώς προμήθειας και εγκατάστασης. Ο Δήμος κάνει δανειακή σύμβαση με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Παρακαταθηκών με χαμηλό τόκο και στη συνέχεια κάνει διαγωνισμό προμήθειας εγκατάστασης και επιχειρεί να πάρει το όφελος εξοικονόμησης. Βασικό κομμάτι είναι η ικανότητα της υπηρεσίας.

Το 60-65% των δήμων επιλέγει το δεύτερο τρόπο και το 35% με τον τρίτο. Ο ιδιώτης προσδοκά κέρδος στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, ενώ στη τρίτη επιλογή ο δήμος ελέγχει και επιθυμεί να πάρει εκείνος το όφελος. Βγαίνει ένας διαγωνισμός που ζητά από αναδόχους να του πουλούν εξοπλισμό, την ευθύνη για το αποτέλεσμα το ελέγχει η τεχνική υπηρεσία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο ανάδοχος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου