Ένα σπάνιο ορυκτό εξορύσσεται αποκλειστικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Λευκαρά Κοζάνης.
Πρόκειται για τον χουντίτη υδρομαγνησίατη, το σπάνιο ολόλευκο ορυκτό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή βιομηχανικών καλωδίων, χρωμάτων, αλλά και στην κλωστοϋφαντουργία.

πηγή:alphatv.gr