Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα για Μονιμοποίηση των Συμβασιούχων Συναδέλφων, συμμετέχει στην 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ , την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2022 με αίτημα τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ( εργαζόμενοι COVID -19, εργαζόμενοι Ε.Σ.Π.Α., εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο σπίτι» , Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π. -ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές των Δήμων που έμειναν εκτός εργασίας, Σχολικές Καθαρίστριες κ.α ) και καλεί τα μέλη του την ίδια μέρα στις 11.00 π.μ. στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Κοζάνης .