Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας στις 25/11/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. (άρθρο 9 του Καταστατικού) μετά την εκλογική διαδικασία που διεξήχθη στις 20/11/2021 και έχει ως εξής:

 

1) Γιώτας Ηλίας Πρόεδρος. Α.μεΑ.

2) Λότσιος Αθανασίος Α’ Αντιπρόεδρος. Γονέας – Κηδεμόνας

3) Σεμασιώτης Παναγιώτης Β’ Αντιπρόεδρος. Α.μεΑ.

4) Καφτεράνης Ευάγγελος Γεν. Γραμματέας. Γονέας – Κηδεμόνας

5) Σιδηροπούλου Αγνή Β’ Γραμματέας. Γονέας – Κηδεμόνας

6) Συμεωνίδης Μάριος Ταμίας. Α.μεΑ.

7) Παπαγιάννης Βασίλειος Β’ Ταμίας. Α.μεΑ.

8) Μήγγος Μιχάλης Οργανωτικός Γραμματέας. Α.μεΑ.

9) Κόραβος Νικόλαος Β’ Οργανωτικός Γραμματέας. Α.μεΑ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώτας Ηλίας          Καφτεράνης Ευάγγελος

Πηγή:eordaia.org