375.000 πληρώθηκαν το 2022 στη ΔΕΥΑΚ

Συζήτηση για τον ισολογισμό του 2022 έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης της Δευτέρας. 13 εκ είναι τα ταμειακά διαθέσιμα ,11, 5 εκ είναι τα δάνεια και αποπληρώνονται κανονικά , οι προμηθευτές 2, 2 εκ ,εκ των οποίων 800.000 ευρώ είναι χρέη στη ΔΕΥΑΚ 375.000 πληρώθηκαν στο 2022 στη ΔΕΥΑΚ .Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μόνο 53.000 ευρώ. Δεσμεύτηκαν 3.000 ΑΦΜ και μέσα στο 2023 ήρθαν 400.000 ευρώ .Υπήρχαν λογαριασμοί ρεύματος που πληρώνονταν από το δήμο και αφορούσαν νομικά πρόσωπα ΔΗΠΕΘΕ,ΟΑΠΝ, συλλόγους και ζητείται πλέον να επαναταχθούν αυτές οι παροχές και να πάνε στα έξοδα των νομικών του προσώπων .230.000 είναι το ποσό που βεβαιώθηκε για τα μισθώματα των φωτοβολταϊκών το 2022.

Τα τακτικά έσοδα είναι 20 εκ , ενώ υπήρχε πρόβλεψη για 19 εκ περίπου. Όπως αναφέρθηκε κλείνει με θετικό πρόσημο ο Δήμος Κοζάνης με κέρδος 500.000 ευρώ , ενώ οι υποχρεώσεις σε τρίτους εξυπηρετούνται σε 45 μέρες .35 εκ είναι το σύνολο των εσόδων. Υπάρχουν τιμολόγια που δεν φτάνουν στο δήμο και δεν αποτυπώνονται πουθενά και αυτό προκαλεί πρόβλημα , ενώ υστέρηση υπάρχει και στα τακτικά έσοδα .Επίσης δεν υπάρχει σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην οικονομική υπηρεσία.

Ιωάννα Παπαδημητρίου